ZAKRES BADAŃ

Badania toksykologiczne materiału biologicznego pobranego od osób żywych jak również materiału sekcyjnego (krew, mocz, włosy, wycinki narządów), jak również badania toksykologiczne materiału rzeczowego (proszki, susze, tabletki, liquidy do e-papierosów, lufki i wiele innych) w szczególności w kierunku zawartości substancji psychotropowych, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, leków, alkoholi, związków lotnych, jak również sterydów anabolicznych. Oznaczamy między innymi takie związki jak:

– amfetamina i jej pochodne,
– MDMA (ekstazy),
– kokaina,
– kannabinole, w tym delta-9-THC,
– LSD i jego analogi,
– pochodne katynonu,
– syntetyczne kannabinoidy,
– opiaty i syntetyczne opioidy,
– pochodne benzodiazepiny,
– trójcykliczne antydepreseanty,
– barbiturany,
– GHB i inne tzw. pigułki gwałtu,
– leki o charakterze kwaśnym,
– alkohol etylowy,
– alkohole niekonsumpcyjne – metanol, izopropanol, glikole,
– lotne związki organiczne,
– oraz wiele innych.

Analiza składu odpadów chemicznych:
– związki ropopochodne,
– rozpuszczalniki organiczne.

Analiza wyrobów spirytusowych i napojów alkoholowych.

Badania histopatologiczne wycinków narządów pobieranych w czasie sekcji zwłok.

Ekspertyzy z zakresu daktyloskopii, balistyki, mechanoskopii i traseologii.

Badania z zakresu genetyki sądowej.

Opinie toksykologiczne, sądowe na podstawie akt sprawy:
– rachunek retrospektywny i prospektywny dotyczącego zawartości alkoholu
w organizmie ludzkim,
– określenie wpływu substancji psychotropowych i środków odurzających na
organizm ludzki wraz z ustaleniem stanu pozostawania pod ich wpływem bądź po
ich użyciu,
– ustalenia stopnia narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia po
zażyciu substancji psychotropowych, środków odurzających, leków, dopalaczy,
chemikaliów oraz innych związków toksycznych,
– a także wiele innych.

Koszty badań realizowanych na zlecenie instytucji państwowych, organów ścigania
określane są na podstawie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia
2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji pod numerami telefonu wskazanymi w zakładce Kontakt.