Certyfikat od Referenzinstitut für Bioanalytik

Home | Aktualności | Certyfikat od Referenzinstitut für Bioanalytik
Certyfikat od Referenzinstitut für Bioanalytik

Certyfikat od Referenzinstitut für Bioanalytik

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Centralne Laboratorium Sądowe z siedzibą w Częstochowie wzięło udział w międzynarodowym międzylaboratoryjnym teście biegłości organizowanym przez niemiecką jednostkę akredytującą Referenzinstitut für Bioanalytik z siedzibą w Bonn. Prawidłowe wyniki badań próbek testowych uzyskane przez nasze laboratorium spowodowały otrzymanie w dniu 05.11.2021 r. certyfikatu na oznaczanie alkoholu etylowego we krwi techniką GC-FID tj. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

Referenzinstitut für Bioanalytik jest jedyną krajową jednostką akredytującą dla Republiki Federalnej Niemiec, a zakres usług obejmuje ponad 100 różnych testów badań biegłości w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.